КОСМЕТ - РЕЧ КОЈА НЕДОСТАЈЕ
Видовдан
ДОБРОДОШЛИ НА!
 
КосМет

Ктиторски портрет Стефана Немање, великог жупана
(1168 - 1196)
, касније монаха Симеона, оснивача манастира Студенице.

Фреска на западном зиду травеја у наосу Богородичине цркве манастира Студеница,
1568. године.


ЗАВЈЕШТАЊЕ ЗЕМЉЕ

Народ који нема своју земљу не може се назвати народом.

Народ чини земља, чедо моје мило.

Народ није јато птица ни стадо које се сели с југа на сјевер и са сјевера на југ, па слети на земљу да се назобље зрња или се заустави само да се напасе и напије воде.

Људске хорде које се још увијек тако крећу кроз пространства нису народ. Оне постају народ тек онда када се зауставе и запосједну поља и шуме, ријеке и језера, мора и обале ...

ЗАВЈЕШТАЊЕ ЈЕЗИКА

Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Ријеч се може изгубити као град, као земља, као душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу?

Не узимајте туђу ријеч у своја уста. Узмеш ли туђу ријеч, знај да је ниси освојио, него си себе потуђио.Боље ти је изгубити највећи и најтврђи град своје земље, него најмању и најнезнатнију ријеч свога језика.

Земље и државе не освајају се само мачевима него и језицима. Знај да те је непријатељ онолико освојио и покорио колико ти је ријечи потрао и својих потурио.

Народ који изгуби своје ријечи престаје бити народ ...

Одломак је из чувеног и прелепог Завјештања Стефана Немање.

 
Мори Цвето

Мори Цвето, лепа Цвето,
што те мајка лепу роди,
што те лепо променила,
у оро те испратила,
и за ланац закачила.

златни филигрански брошеви
 
Санак ме мори

"Дремаш, девојко?"
"Не дремам, мајко,
санак ме мори, море,
туђин ме мами."

"Дремаш, девојко?"
"Не дремам, мајко,
санак ме мори,
туђин ме мами
на жуте дуње
и на неранџе."

 
Косово
 
Изворна имена

Извор речи Косово потиче од речи по имену птице кос.

Извор речи Метохија потиче од речи метох тј. црквени посед.

 
Метохија